Đã Đóng

Dressing room

I need a compete design with cas drawings, elevation and rendering of 2 dressing room, including lighting, in metric system

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, AutoCAD, Kiến trúc xây dựng, 3ds Max

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chicago, United States

ID dự án: #32232892