Đã Đóng

Elaboración de avatar 3d

3 freelancer chào giá trung bình$17 cho công việc này

(130 Nhận xét)
6.5
ookdesign

Hi There, I can make your avatar in 3D. ✅ 3D Production Animation [login to view URL] My Showreel 2019 [login to view URL]

$10 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
gana2178

Hello I'm Mahmoud I work in 3D modeling This is my wallet [login to view URL] I saw your project Elaboración de avatar 3D Contact me now to discuss the project Thanks

$20 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0