Đã Đóng

3d GLB file creation

Need someone to create glb file for my 10-15 products.

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3D Animation, Thiết kế 3D, Solidworks

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #32661305