Đã Đóng

Guest Room 3D Interiors

Need 3D Renderings for Hotel Guest Room and bathroom. 3DS Max Preferred.

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, Thiết kế nội thất, Kiến trúc xây dựng

Về khách hàng:
( 10 nhận xét ) LUCKNOW, India

ID dự án: #34031185