Đã Đóng

3D Jewellery Modeling!

Job Description:

"Liberty Necklace"

[login to view URL]

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, Maya, Kỹ nghệ kim hoàn

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) jaipur, India

ID dự án: #36229232