Đang Thực Hiện

I need 3d artist for design

Hello I am looking for 3d artwork within 2 days ...

It's lord Ganesha with behind the Taj Mahal ..

Thanks

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3D Animation, Thiết kế đồ họa, 3ds Max

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Bhiwani, India

ID dự án: #32246299