Đã Đóng

need 3d artist for lon term

Job Description:

more info will be shared in chat

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3D Animation, 3ds Max, After Effects

Về khách hàng:
( 107 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #36285839