need 3d artist . for long term

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

more info will be shared in chat

3D Modelling Tạo hình 3D 3D Animation 3ds Max Thiết kế 3D

ID dự án: #37485882

Về dự án

27 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở