Đã Đóng

need blender expert -- 2

Job Description:

i need sword to b model and textured

Kĩ năng: 3D Modelling, 3D Animation, Tạo hình 3D, 3ds Max, Maya

Về khách hàng:
( 104 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #32301986