Đã Đóng

I need a 3D designer

I’m in the process of filing for a patient but I need a 3D model of the shoe insole that I’m designing.

Kĩ năng: 3D Modelling, Thiết kế 3D, Tạo hình 3D, Adobe Illustrator, Thiết kế

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Orem, United States

ID dự án: #31864365