We need interior views of a large interior greenhouse with tropical plants. Our interest is details on the steel and glass framing system

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

The roof has an operable skylight. The greenhouse is an indoor tropical garden inside a large mansion

3D Modelling Tạo hình 3D AutoCAD Kiến trúc xây dựng Thiết kế nội thất

ID dự án: #37508409

Về dự án

58 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở