Đã hoàn thành

Pool house

We are building a pool house and a garage. Need help with plans and it's going in the space in the picture.

Visualizing concrete coming from the single car garage to the new space and blend into our pool

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, Kiến trúc xây dựng, 3ds Max, SketchUp

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #34305079

Được trao cho:

(151 Đánh Giá)
6.4

42 freelancer chào giá trung bình$502 cho công việc này

(770 Nhận xét)
10.0
(734 Nhận xét)
9.9
(338 Nhận xét)
9.1
(139 Nhận xét)
7.9
(789 Nhận xét)
7.8
(223 Nhận xét)
7.5
(67 Nhận xét)
7.0
(212 Nhận xét)
7.3
(159 Nhận xét)
7.0
(11 Nhận xét)
6.9
(43 Nhận xét)
6.9
(167 Nhận xét)
6.8
(117 Nhận xét)
6.9
(26 Nhận xét)
7.0
(12 Nhận xét)
6.7
(78 Nhận xét)
6.8
(85 Nhận xét)
6.5
(70 Nhận xét)
6.4
(34 Nhận xét)
6.6
(438 Nhận xét)
6.1