Pranjal Sharma

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pranjal Sharma is looking for a freelancer to create a 3D model. They trust the freelancer's expertise and are open to suggestions. The desired delivery time for the project is within a week.

Ideal Skills and Experience:

- Experience in 3D modeling

- Strong design skills

- Ability to work within tight deadlines

3D Modelling Tạo hình 3D 3D Animation 3ds Max Thiết kế 3D

ID dự án: #37476362

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình₹670 cho công việc này

kgurmeet3022

Hi, I am 3d modeler I can render you model as per your specification Kindly check my portfolio thanks!!

₹700 INR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
dennistheduke

Hi there! My name is Dennis and I am a freelancer with extensive experience in 3D modeling and animation. I understand that Pranjal Sharma is looking for a freelancer to create a 3D model and they are open to suggestio Thêm

₹650 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
selinayy3

istekleriniz tecrübelerimle örtüşüyor kısa zamanda birçok iş çıkarabilirim. daha önce bu konuda iş deneymim vardır.

₹650 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0