Đang Thực Hiện

3d product model

Job Description:

i need a simple 3d model design and for printing too

. will send details in chat

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3D Animation, Solidworks, CAD/CAM

Về khách hàng:
( 33 nhận xét ) Moga, India

ID dự án: #35920263