Đã Đóng

Scan to BIM modeling in revit LOD2+

Please check the task in the attached file <[login to view URL]>

Kĩ năng: 3D Modelling, Kiến trúc xây dựng, Revit, 3D Scanning

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Vilnius, Lithuania

ID dự án: #34012567