Đã Đóng

3d sculpt design

Job Description:

I need the 3d sculpt design .

Final files want in stl and stp .

and need this as soon as possible

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, Solidworks, Maya, Zbrush

Về khách hàng:
( 41 nhận xét ) Rupnagar, India

ID dự án: #36288044