Đang Thực Hiện

solidwork model design in 3d

Job Description:

Looking for 3d model design In the solidwork .

Need to be done asap

Kĩ năng: 3D Modelling, Solidworks, Kĩ thuật cơ khí, 3D Model Maker

Về khách hàng:
( 40 nhận xét ) Rupnagar, India

ID dự án: #36307873