Thiết kế nhân vật từ hình ảnh thành file 3D

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

MÌnh cần tìm đồng đội biết vẽ 3D, đáp ứng được mỗi ngày từ 1-50 mẫu. Vẽ file 3D từ hình ảnh bên mình cung cấp, độ chính xác từ 75% trở lên là đạt, vẽ đều và nhanh, cam kết có đơn làm mỗi ngày, có hợp đồng và lương cứng nếu bạn đáp ứng được những yêu cầu trên.

3D Modelling Tạo hình 3D Lập trình C++ 3D Animation Lập trình C#

ID dự án: #36624879

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

Slavedark

ƯU có thể giúp tất cả mình trong việc vẽ 3D, thiết kế nhân vật từ hình ảnh. Vào bài viết xin lưu làm rõ hơn bạn đã nêu ra một số nguyên nhân xin cho phép bạn tiếp tư vấn mình và gia hộp đích thân. Freelancer Feel Good Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.6