Đã hoàn thành

Apply the high quality color/texture map to Character & provide

Job Description:

We have the character mesh model. And need to apply the color/texture map more or less close to the real product image appearance. We have the original character photo to refer.

Kĩ năng: 3ds Max, Maya, Blender, Zbrush, Tạo hình 3D

Về khách hàng:
( 11 nhận xét ) Kurunegala, Sri Lanka

ID dự án: #32381727

Được trao cho:

(0 Đánh Giá)
0.0