Đã Đóng

Онлайн репетитор для Autodesk 3D max

Шукаємо викладача для онлайн-курсу Autodesk 3D max

2 дні - для однієї людини.

Тільки для України

Дякуємо за співпрацю.

Kĩ năng: 3ds Max, Local Job

Địa điểm: Ukraine

Về khách hàng:
( 75 nhận xét ) Krusetnica, Slovakia

ID dự án: #34344369