Đã Đóng

Я умею работать в 3дсмах

Привет!! Я могу делать все, что ты захочешь, в 3DsMAX. В настоящее время я совершенствую свои навыки в 3DsMAX.

Kĩ năng: 3ds Max, Dịch vụ video, Photoshop, Kỹ thuật Video, Đăng tải video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Navoi, Uzbekistan

ID dự án: #33758561