Đã hoàn thành

Make cart drawer to shopify theme

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rctdevelopers với giá $83 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hey there,

I'm using a free shopify theme and I want to add a cart drawer to it.

I am using the following shopify theme, in which cart drawer is not supported:

[url removed, login to view]

Here is a theme, in which cart drawer is supported:

[url removed, login to view]

I want the same feature(cart drawer) on the second theme to be integrated to the first theme.

1) When you add a product to the basket -> the cart drawer appears on the right

This should be integrated in my website.

2) When you click on the cart, it does not redirect, but a cart drawer on the right is displayed

You can take the example code and see how it works from the second theme - shopify registration is free for 14 days.

I would give you credentials to the following website in case you believe you can integrate it.

Website: [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online