Đã Hủy

Creative Writing Need ASAP (3hrs)

Hello,

I need a piece of creative writing 800 words based on computers, so a really open topic (You choose).

I need a draft copy with purpose errors (simply grammer errors) and a revision copy with no errors.

Very simply task, I need complete ASAP (3hr deadline)

Budget = $10

Thanks.....

Kĩ năng: .NET, ASP, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị qua Internet, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: writing a creative writing, * writing, task writing, purpose of writing, piece of writing, on writing, need $800 asap, creative * writing, computers and writing, writing, writing no, words writing, grammer, creative, creative writing, creative copy, creative c, creative a, Computers, based topic, 3hr, writing draft, creative writing 800, 800 words creative writing, 800 need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ireland

ID dự án: #1665

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

cnosewor

This guy won't pay you! He never paid me. When he was alpha1 or joe90kane

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
1.2