Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹6812 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have a ready project that is live i need a csv download option for report and a few minor bug fix. my asp developer will help you along the process. need turnaround urgently and this is a fixed deadline job

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online