Đóng

ASP App Edit

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $152 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $500 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We have an application that currently works as required processing site memberships. The application now needs expanding to incorporate a second subscription option as well as some reporting.

It is written in ASP with an Access database.

A sample of the existing code and a more detailed brief in a Word doc is included in the ZIP download.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online