Đã hoàn thành

Adding Feature to My Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VikashThecoder với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have had two Freelancers who were unable to add this feature to my website. This is my third attempt to find someone with the skills to do it. Members subscribe to my website using Paypal. Their credit card is charged each year automatically. When a subscriber's payment is skipped due to an expired credit card, I want an email sent to them from my website. It's that simple. My budget is $30-$50.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online