Đã đóng

Book Keeping in Xero

Dự án này đã được trao cho rakeshwadhwani với giá $5 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

We need someone who can log into our Accounts Recievable inbox daily and put invoices into xero. You'll need to help us set up a good system for specifiying which account items are coded to.

We also have a very disorganised xero contacts section which needs to be tidied up as part of this job.

This is an ongoing job.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online