Đã đóng

Book Keeping of US based company

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We have incorporated our company in 2016. it's basically a wholly owned subsidiary of an Indian company having it's financial year from April to March.

Since it's incorporation, we have entered into number of transactions relating to

- Capital Introduction.

- Sale of managed servers.

- Purchases from web hosting vendors.

- Payment to contractors in India for outsourcing work. etc.

Now, we want to get it's books of accounts prepared on either Quick books or Zoho books Software.

It would be preferable if the accountant could also guide us about the tax calendar of USA and can prepare the different compliance "ready data".

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online