Đã đóng

Bookkeeper and payroll -- 3

Dự án này đã được trao cho accountantrrc với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Need a bookkeeper that has familiarity with Quicken and Excel. Must be available during Pacific Standard Time (preferably between 8AM and 2PM PST). Work will be done using RDP to a local computer (we will view the remote computer for entries and training). Hourly rate will start at $5/hr for the 1st month during training, and adjust to $6-8/hr thereafter, depending on skillset.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online