Bookkeeper and payroll -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Need a bookkeeper that has familiarity with Quicken and Excel. Must be available during Pacific Standard Time (preferably between 8AM and 2PM PST). Work will be done using RDP to a local computer (we will view the remote computer for entries and training). Hourly rate will start at $5/hr for the 1st month during training, and adjust to $6-8/hr thereafter, depending on skillset.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online