Encontrar un contable

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Soy Contadora Publica, me gustaría trabajar desde casa, ayudando a las pequeñas empresas a nivel nacional e internacional, con sus informes, digitación de bases de datos, causaciones, compras, carteras etc.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online