Đã đóng

Find an Accountant

Dự án này đã được trao cho camayurpatel với giá ₹850 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I want to reconcile my Bank Account, Its a Two Hour Job.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online