Đã hoàn thành

Find an UK Accountant

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sebastianbarki với giá £20 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Accounting. I am happy to pay a fixed priced and my budget is between £10 and £20. SHOULD BE DONE BETWEEN 12 AND 14HRS.

Please bid if you are an UK accountant or accredited by ACCA.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online