Đã đóng

Find an Accountant

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $462 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

This is Morry the Owner of [url removed, login to view], you can see my profile on guru I hire many people to work for [url removed, login to view] have a product called [url removed, login to view] It is an automated phone dialer. You upload a list and it dials them for you to talk to the [url removed, login to view] customers are mostly realtors and investors.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online