Đã đóng

Find an Accountant

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $56 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We are looking for a tax preparer who has extensive experience in individual tax prep. The contractor must be U.S. based. Due to the nature of the information being shared, a complete criminal and credit check will be required along with a confidentiality/nondisclosure agreement. We are looking for a long-term relationship and will be processing returns throughout the year.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online