Đã đóng

$3000 NEEDED FOR NEW BUSINESS

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $370 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $500 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am starting a new business which will be headquarter in Wyoming, it will be an Export & Import with its own line of products.

I am seeking $ 3000 dollars to start the business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online