$3000 NEEDED FOR NEW BUSINESS

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

I am starting a new business which will be headquarter in Wyoming, it will be an Export & Import with its own line of products.

I am seeking $ 3000 dollars to start the business.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online