Đã đóng

Need a simple journal entry for my year end to show my factored invoices

Dự án này đã được trao cho daniyal3214 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

For our sales last year we needed to use factoring for our receivables. I am needing a simple way to show as a journal entry to show that I paid $25K against my sales for 2016.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online