Đã hoàn thành

Online Introductory Accounting Homework on Connect

Dự án này đã kết thúc thành công bởi catahanchristian với giá $35 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Deadline for all the homework's is April 23rd at 10pm

I would like to have 5 homework assignments completed. Shouldn't be complicated for someone with accounting degree.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online