Đã đóng

Operational Mgt

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 AUD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Someone who knows Multi-factor productivity, forecasting/Failure rate, calculations/system configuration, finance among other. I have 36 hours, budget is 40aud. Please bid

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online