Đã hoàn thành

Reconcile quickbooks Online -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi methaniyapratik với giá $263 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I need to reconcile my Quickbooks Online account. I have most of the transactions in QB since it gets downloaded from Credit Card company and Bank automatically. My Credit card balance and bank balance are not matching with QB Balance. I would also like to do Bank and Credit Card Account reconciliation for year 2016

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online