Đã đóng

ONLINE DATA ENTRY JOBS

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $17 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Do online Data Entry Jobs for more than 50 International companies directly on their working server. Offer available worldwide. Work in the comfort of your home. A Genuine Typing Job from worlds best home based business provider. Work Free before you register. Earn a guaranteed $5000 p.m.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online