Post some Advertisements

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I need classified ads posted.

Ads need to be posted on Gumtree or OLX.

I will provide login info should a new account needs to be opend.

I will provide some header that need to be expanded on as well as some contents that need to be expanded on.

please quote me on:

100 posted ads

in your reply to me also provide a price for:

250 posted ads

500 posted ads

750 posted ads

1000 posted ads

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online