Đã đóng

Post some Advertisements

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €73 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Bonjour Freelancers

J'ai 2 annonces immobilier à deposer sur Le Bon Coin.

Comme je suis hors de France jusqu'en Mars, je cherche quelqu'un pour les publier. ( Impossible de publier depuis etranger )

N'hesitez a me contacter, je vous donner tous les éléments nécessaires par mail.

Je suis prêt a payer 50 euros pour les 2 annonces!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online