Đã đóng

Telemarket for me

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹638 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹400 - ₹750 INR / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Contact small business owner in geelong, australia...Generate the leads, get them register for the workshop which is happening on 1st march 2017 in Geelong, Australia. Required atleast 5 registration for this workshop.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online