Đã đóng

VFX, 2D, 3D Animator, Illustrator and Graphics designer wanted

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10313 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

VFX, 2D, 3D Animator, Illustrator and Graphics designer from Chennai Only... Work from home or Part time avaliable... Kindly update your bid... thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online