Đã đóng

Point Cloud Library Software

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹174074 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹150000 - ₹250000 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We have developed a scanner which can scan 3d objects and export it in ply format. The objects being scanned are trucks. The end purpose of our requirement is to calculate the volume of material in the truck. This can be done by subtracting the volume of the empty truck from the filled truck. But due to the change in suspension of the filled truck, a simple result would not be correct. So first, the empty and the filled trailers need to be extracted from the scans. Then they need to be aligned and after that the volume needs to be computed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online