Đã đóng

comparison

Dự án này đã được trao cho Jawad121 với giá $25 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need a nice comparison chart; I have a table that compares features of different products but now I need to make it look pretty, so that I can print it as a handout/flyer

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online