Còn mở

Devops

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹61239 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need Support for Devops. Must be Strong in AWS/Devops, Teraforms, Chef, Puppet, GIT, LINT

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online