Migrate Node to Amazon LightSail

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

1.) Migrate Web Site with Node and Mongo Db to Light SAIL

2.) Set up my site and nginx and node and mongo DB on Amazon Light Sail, such as getting ap working.

3.) Install Security like fail2ban and Just basic stuff like hardening.

And that is all. Must start work now!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online