Đã đóng

Splunk real-time Dashboard

Dự án này đã được trao cho joystick220 với giá $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hi,

Anyone with Splunk expertise here? Looking for someone to help me build a Splunk dashboard which will show the realtime trend of incoming data. My Data pipeline is in AWS cloud, I need a spunk dashboard to show the how many records processed by each AWS resources and raise any alert if there is a huge difference or processing is stopped working etc. Looking for expert help. Ready to pay upto $100 to build a dashboard in half a day.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online