Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi arifjaunpur với giá R1200 ZAR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I require a lambda function that will take an email in MIME format from an S3 bucket, key encryption preferable, separate the attachment and save it to a specific bucket folder depending on the subject line of the email which will contain <account uuid>+<appropriate text seperator>+<folder>+<sub folder>. This will need to trigger on new emails arriving in the s3 bucket. The email once processed - in terms of removing the attachment should be deleted from the initial folder in the S3 bucket. Bonus points (this may be a separate function that runs once every 12 hours) for creating folder structure dynamically for new accounts, when comparing existing <account uuid> folders with values returned from accounts uuid JSON API.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online